X Carrera Popular Stop Sanfilippo

  • Selección de tarifa
  • Formulario de inscripción

Selección de tarifa

10 Km

(0,60€ comisión TPV)

5 Km

(0,60€ comisión TPV)

2,5 Km marcha no competitiva

(0,60€ comisión TPV)

Carrera INFANTIL no competitiva

(0,60€ comisión TPV)

Importes con impuestos incluidos