TOMA DE TEMPOS PNTD 2022

Inscripciones no activas

Datos básicos

  • Cuándo: Sábado, 19 de febrero de 2022 a las 10:00
  • Lugar: LUGO
  • Población: LUGO
  • Provincia: Lugo
  • Fechas de inscripción: Del 21/01/2022 a las 0:00 al 16/02/2022 a las 23:59

Tarifas

Días
Horas
Minutos
Segundos

Contacto

Más información

CONVOCATORIA: TOMA DE TEMPOS PNTD 2022

 

A  Federación Galega de Tríatlon e PM. como entidade colaboradora integrada na Federación Española de Tríatlon,   ten prevista dentro das actividades  do Plan Nacional de Tecnificación Deportiva  a realización de  toma de tempos  o 19 de febreiro,  en  Pontevedra.

https://triatlon.org/wp-content/uploads/2021/12/2022-Convocatoria-Toma-de-Tiempos.pdf

 

A toma de tempos estará dirixida a:

CATEGORIAS 2021

Anos

CADETE

2007-2008

XUVENIL

2005-2006

XUNIOR

2003-2004

PARATRIATLON

LIBRE ata 30 anos

 

**REGULAMENTACIÓN:

-NATACION: Participación só con bañadores dentro da regulamentación FINA.

-CARREIRA: Queda PROHIBIDO o uso dos clavos.

LUGAR E HORARIOS:

  • CENTRO GALEGO DE TECNIFICACION DEPORTIVA (CGTD) -Pontevedra-

Sábado 19 de Febreiro de 2022

 

 

 

- MAÑÁ: PISCINA (10:00-10:30h quecemento; 10:45h inicio das probas)

-TARDE: PISTA ATLETISMO (16:00-16:30h quecemento; 16:45h inicio das probas)

 

CONSIDERACIÓNS ESPECIAIS:

En función do número de inscritos, e da evolución da situación sanitaria COVID19 no momento da celebración,  valoráriase a posibilidade de incluír unha sede máis no calendario, así como establecer o criterio de reparto de deportistas en cada sede.

O protocolo das probas a realizar será:

ORDE DAS PROBAS

PROBAS

CADETE-XUVENIL-XUNIOR FEM

100m LIBRES

CADETE-XUVENIL-XUNIOR MASC

100m LIBRES

PARATRIATLON

200m LIBRES

CADETE-XUVENIL-XUNIOR FEM

400m LIBRES

CADETE-XUVENIL-XUNIOR MASC

400m LIBRES

PERIODO DESCANSO: COMIDA

CADETE-XUVENIL-XUNIOR FEM

1000m LISOS

CADETE-XUVENIL-XUNIOR MAS

1000m LISOS

PARATRIATLON

1000m LISOS

 CADETE-XUVENIL-XUNIOR FEM

200m LISOS

CADETE-XUVENIL-XUNIOR MASC

200m LISOS

Director Técnico: Carlos David Prieto López

Responsable técnico: Omar González Sampedro

Oficial responsable: Mónica Flores

 

A presenza nesta toma de tempos é necesaria para poder ser incluídos no Plan Nacional de Tecnificación Deportiva da Federación Española e, servirá como punto referente no seguimento a deportistas que podan optar a futuros bolseiros no plan de Tecnificación FEGATRI.

 

PROCEDEMENTO DE INSCRICIÓN

Ata o  dia 11 de febreiro ás 23:59 h. .

 

1.-IMPRESCINDIBLE PARA VALIDAR DATOS NA FETRI

 Cada deportista deberá introducir os seus datos no formulario seguinte  da FETRI e subir ao mesmo (no caso dos menores) a autorización que se xunta anexa neste documento.

https://docs.google.com/forms/d/1OGZ3xzPNrLepvwN-ERxj8grAMV2F3XefS2vwWcTCg44/edit

Descarga da autorización

 

 

2.- Os clubs igualmente deberán inscribir na plataforma de inscricións de rockthesport aos/ás participantes, deportistas e técnicos de cara á acreditación, control de aforos  e coordinación de series e picnics  que serán entregados a cada club.

 

https://www.rockthesport.com/es/evento/tomadetemospntd2022

 

-Marcas acreditadas/estimadas:

  1. en NATACION (100L+400)
  2. en ATLETISMO (1000l + 200l)

 

 

NOTAS IMPORTANTES A TER EN CONTA:

- Será necesario que os/as deportistas posúan a licenza federativa contando co correspondente seguro deportivo obrigatorio.

 

-Lémbrase, que o carácter da toma de tempos non é promocional, servirá para detectar e baremar certas capacidades dos deportistas da nosa comunidade nas idades que abarca. Prégase, co fin de non saturar a xornada, inscríbanse a deportistas potencialmente  de interese segundo as táboas de baremación publicadas.

 

-A FEGATRI  entregará un picnic de xantar para participantes e adestradores. Prégase detallar na inscrición a casiña correspondente dentro da propia inscrición, de cara a ter o número concreto de picnics que confirma cada club.

 

** Establecerase protocolo específico COVID para o evento segundo as normativas vixentes e o protocolo federativo certificado pola Secretaría Xeral para o Deporte.

FEDERACION GALEGADE TRIATLON E PM

Tlf: 982 251 345Email: fegatri@hotmail.com