FESTA DA BICICLETA A ESTRADA 2021

FESTA DA BICICLETA A ESTRADA 2021

Listado de participantes

DOR. NOMBRE
LUCAS AGEITOS ROMERO
SARA ROMERO MÉNDEZ
LUCIA AGEITOS ROMERO
JUAN CARLOS AGEITOS SAMPEDRO
ROCIO VILARIÑO REY
ANGELES CANITROT FIDALGO
ANDRES REGUEIRA CES
JOSE ANTONIO CARBALLEDA SANGIAO
DIEGO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ
SUSANA SANJURJO CONSTENLA
JAVIER MIGUÉNS MAGARIÑOS
ADRIÁN FERNÁNDEZ CASAIS
ANTON VAZQUEZ CASTELO
LÍA VÁZQUEZ CASTELO
ANA BELÉN CASTELO VÁZQUEZ
ROBERTO VALS BLANCO
DARIO MATO ROSENDE
SARA COB DE LAS HERAS
MARCOS BLANCO
JOSÉ MANUEL SIMAIS SÁNCHEZ

Patrocinadores