BARRIKA PIRATA TRAIL 2024

BARRIKA PIRATA TRAIL 2024

Inscripciones cerradas

Datos básicos

 • Cuándo: Domingo, 5 de mayo de 2024 a las 9:30
 • Lugar: 48650 Barrika, Vizcaya, España
 • Población: Barrika
 • Provincia: Bizkaia
 • Fechas de inscripción: Del 23/02/2024 a las 0:00 al 03/05/2024 a las 0:00

Tarifas

Días
Horas
Minutos
Segundos

Documentación

REGLAMENTO BARRIKA PIRATA TRAIL 2024

Cartel Barrika Pirata Trail 2024

Contacto

EVENTS & PRESS

Más información

REGLAMENTO – ARAUDIA

 

1) Martina López Events and Events & Press, Barrikako Udalak bultzatuta eta hainbat enpresaren lankidetzarekin, Barrika Pirata Trailaren lehen edizioa antolatzen du.

1) Martina López Events y Events & Press con el patrocinio del Ayuntamiento de Barrika y la colaboración de diversas empresas, organizan la segunda edición de la Barrika Pirata Trail.

2) Proba maiatzaren 5ean egingo da oinez eta korrika modalitateetan, 12.470 metroko ibilbideko zirkuitu batean. Zailtasuna moderatua da, 130 metroko altuera maximoa eta 277 metrokoa, malda positiboa zein negatiboa.

2) La prueba se celebrará el 5 de mayo en las modalidades de andar y correr, sobre un circuito de 12.470 metros de recorrido. La dificultad es moderada, una altitud máxima de 130 metros y 277 metros, tanto de desnivel positivo como de desnivel negativo.

3) KORRIKA modalitatean BI ORDU ETA ERDIko gehienezko denbora eta OINEZ modalitatean LAU ORDU ezartzen da.

3) Se establece un tiempo máximo para la realización de la prueba de DOS HORAS Y MEDIA en la modalidad de CORRER y de CUATRO HORAS en la modalidad de ANDAR.

4) IBILTZEN modalitatea ez da lehiakorra, beraz, jendeak ibiltzeko izena emanez gero, nahi duen erritmoan ibili beharko du baina korrika egin gabe, kasu horretan korrika egiteko modalitatean izena eman behar baitute.Gogoratu ez dela lehiakorra, are gehiago. sailkapena zenbakiarekin eta txiparekin egiten bada.

4) La modalidad de ANDAR no es competitiva por lo que si las personas se apuntan a andar, deben de andar al ritmo que deseen pero sin correr, ya que en cuyo caso deben de apuntarse a la modalidad de correr. Recordar que no es competitiva, aunque se realice la clasificación con el dorsal y el chip.

5) KORRIKA modalitatea lehiakorra da eta hainbat opari emango zaizkie sailkapen absolutuko lehen hamar eta hamar onenei. Inola ere ez da diru-saririk izango. Opariak, lehen 10ei, iristen diren heinean entregatuko zaizkie, alferrikako hoztea eragiten duten itxaroteak saihesteko. Podiumetako argazkiak ateratzen saiatuko dira, gutxienez.

5) La modalidad de CORRER es competitiva y se premiará con diversos regalos a los diez primeros y diez primeras de las clasificaciones absolutas. En ningún caso existirán premios en metálico. Los regalos, a los 10 primeros/as se entregarán según vayan llegando a fin de evitar esperas que propicien enfriamientos innecesarios. Se tratarán de hacer las fotos de los podios, como mínimo.

6) Bai oinez bai korrika modalitatean, lasterketako dorsal ofiziala dagokion txiparekin eraman beharko da, zeinak zehaztuko baitu ordu ofiziala eta etorkizuneko parte hartuko duten aldietarako erreferentziak.

6) Tanto en la modalidad de andar como en la de correr se deberá portar el dorsal oficial de la prueba con su chip correspondiente, que determinarán el tiempo oficial y las referencias para futuras ocasiones en las que participen.

7) Izen emateak www.rockthesport.com eta www.uno.es izena emateko plataformen bidez egin daitezke.

Matrikularen prezioa 10 eurokoa da eta barne hartzen ditu:

• Erakundearen Erantzukizun Zibileko Asegurua.

• Istripu asegurua.

• Dortsala zenbakia

• Txipa

• Kamiseta ofiziala

• Bi modalitateetako opari zozketa, iristean egiazta daitekeena, dagokion zenbakiarekin.

• Lasterketen hornigaiak.

• Hornidura iristean.

• Iritsiera txoripan.

• Barrikako futbol zelaietan dutxak eta aldagelak.

• Plentziako metro geltokiaren eta Barrikako frontoiaren arteko anezka autobusa erabiltzea, Barrikako Pirata Bidearen aurretik eta ondoren.

• www.uno.es webgunean ibiltzeko zein korrika egiteko berehalako sailkapenak.

• Lasterketaren argazkiak eta bideoak Facebooken, Barrika Pirata Trail orrialdean.

7) Las inscripciones se podrán realizar a través de las plataformas de inscripción www.rockthesport.com y www.uno.es.

El precio de la inscripción se establece en 10 euros e incluye:

 • Seguro de Responsabilidad Civil de la Organización.
 • Avituallamiento de carrera.
 • Avituallamiento de llegada.
 • Txoripan de llegada.
 • Duchas y vestuario en los campos de fútbol de Barrika.
 • Guardarropa en el frontón. 
 • Uso de autobús lanzadera entre la estación de metro de Plentzia y el frontón de Barrika, tanto antes como después de la Barrika Pirata Trail.
 • Clasificaciones instantáneas tanto de andar como correr en www.uno.es.
 • Fotografías y vídeos de la prueba en Facebook, página Barrika Pirata Trail.

8) Dortsal zenbakirik gabe parte hartzen saiatzen diren pertsonak antolakuntzako langileek erretiratu egin ditzakete eta dortsal ofiziala duen parte-hartzaile bati ezbeharren bat eragiten badiote, delitua izan daiteke.

8) Las personas que traten de participar sin dorsal podrán ser retiradas por el personal de la organización y si causaran algún percance a algún participante con dorsal oficial puede ser constitutivo de un delito.

9) Anezka autobusen ordutegiak Plentziako metro geltokitik Barrikako frontoira tarteka. : 08:00etik 09:20era (ibiltzeko ordua 9:40ean). Eta 13:00etatik 15:00etara.

9) Horarios autobús lanzadera desde la estación de metro de Plentzia hasta el frontón de Barrika de manera intermitente. : Desde las 8.00 hasta las 9.20 ( horas de salida de la modalidad de correr a las 9.40 horas). Y desde las 13 horas hasta las 15 horas.

10) Parte-hartzaileek proba egiteko gutxieneko baldintza fisikoetan daudela uste dute eta antolakuntzak ez du erantzukizunik izango parte hartzen duten pertsonen aurretik arazo fisikoak dituzten eta haien gaitz edo lesioak zergapetzeko arriskua duten lesioen gainean.

10) Los/as participantes asumen que están en condiciones físicas mínimas para realizar la prueba y la organización no se hará responsable de aquellas lesiones de las personas que participen con problemas físicos antes y se arriesguen a a gravar sus dolencias o lesiones.

11) Barrikako Udalaren babesak, udalerrian erroldatutako pertsonentzako doako 100 matrikularen erreserba egitea sustatzen du. Lehenengo ehun pertsonentzat izena emateko ordena zorrotzean. Plataformen bidez izena eman behar dute ohiko moduan, matrikula ordaindu (Barrika biztanle gisa adieraziz) eta proba egunean parte hartzea/asistentzia baieztatuta, matrikularen kopia edo antzeko dokumenturen bat bidali beharko dute eta dirua itzuliko da Barrika Pirata Bidearen ondorengo astean. 100 laguneko kupora iristen denean jakinaraziko da bi plataformen BERRIAn ohar batekin.Eta itxaron zerrenda bat egingo da, edozein arrazoirengatik proba egunean norbait agertzen ez bada.

11) El patrocinio del Ayuntamiento de Barrika, propicia la reserva de 100 inscripciones gratuitas para las personas empadronadas en el municipio. Para las cien primeras personas por riguroso orden de inscripción. Deberán inscribirse por las plataformas de manera normal, pagar el importe de la inscripción (señalando como población Barrika) y una vez corroborada su participación/ asistencia el día de la prueba, deberán remitir copia del empadronamiento o algún documento similar y se procederá a la devolución del importe en la semana posterior a la Barrika Pirata Trail. Se avisará al alcanzar el cupo de 100 personas con una nota en NOTICIAS de las dos plataformas.Y se realizará una lista de espera en el caso de que alguien no se presentara el día de la prueba por cualquier circunstancia.

12) Izen emateak 10 euroko prezioan 2024ko apirilaren 30era arte egin daitezke plataformen bidez. Apirilaren 22tik maiatzaren 3ra, ostirala, kamiseta, zenbakia eta txipa pertsonalki jaso ahal izango dituzu edo norbaiti bidali, Bilbon, Gregorio de la Revilla kaleko 26. zenbakian, Indautxu plazaren ondoan, La Casa de la Porcelana. de Lis denda, non idazkaritza jarriko den. Ordutegia 10:00etatik 14:00etara eta 16:00etatik 20:00etara.

 

12) Las inscripciones al precio de 10 euros se podrán realizar hasta el día 21 de abril  de 2024 a través de las plataformas. A partir del día 22 de abril hasta el viernes 3 de mayo,  se podrán recoger la camiseta, dorsal y chip de manera personal o enviar a alguien, en Bilbao, en la calle Gregorio de la Revilla 26, al lado de la plaza de Indautxu, tienda La Casa de la Porcelana de Lis, donde estará instalada la secretaría. Horario de 10 a 14 y de 16 a 20 horas.

13) Zenbakirik geratzen bada, apirilak 22. egunetik aurrera, plataformen bidez matrikulak egin daitezke 12 euroko prezioan eta zenbakia eta txipa Bilboko idazkaritzan jaso.

13) Si quedaran dorsales, a partir del día 22, se podrán hacer inscripciones a través de las plataformas al precio de 15 euros y recoger en la secretaría deBilbao el dorsal, camiseta y el chip.

14) Barrika Pirata Ibilbidearen egunean, maiatzaren5ean, zenbakiak eta txipak jaso ahal izango dira oinezko modalitatea irten baino ordu erdi lehenago, 09:30ean aurreikusita.

14) El día de la Barrika Pirata Trail, el 5 de mayo, se podrán recoger dorsales y chip y hasta media hora antes de la salida de la modalidad de andar, prevista a las 9.30 horas. La secretaría estará instalada en el Ayuntamiento de Barrika.

15) Parte hartzaileen argazkiak, Barrika Pirata Bidearen orrialdean Facebooken argitaratzeaz gain, doan deskargatu ahal izateko, hurrengo edizioetan publizitate-kartelak egiteko erabili ahal izango dira. Norbaitek argitalpenik nahi ez badu, idatziz adierazi beharko dio erakundeari.

15) Las fotografías de los participantes, además de ser publicadas en Facebook, en la página Barrika Pirata Trail, para que se puedan bajar de manera gratuita, podrán ser utilizadas para realizar carteles publicitarios en ediciones futuras. Si alguien no desea cualquiera de las publicaciones, debe de manifestarlo por escrito a la organización.

16) Antolakuntzak eskubidea du araudi hau aldatzeko edozein behar logistiko, juridiko eta sanitarioaren arabera.

16) La organización se reserva el derecho de modificar el presente reglamento en función de cualquier necesidad logística, jurídica y de salud.