8º Costa Trail Oleiros "Seixo Branco"

Listado de participantes

NOMBRE
JACOBO GONZALEZ REY
FRANCISCO XOSÉ CANDIA DURÁN
RUBEN ESPADAS
MARCO CASTRO SUAREZ
MIGUEL RAMOS LÓPEZ
UXIA MALO DIAZ
ERIKA GONZALEZ FERREIRO
SANTIAGO SIMÓN CUADRADO
MARTA MELLA SEIJIDO
PEDRO LÓPEZ MUÑOZ
ANTONIO REY PINTOR
IVÁN NOGUEROL DIZ
PABLO TEIJO LÓPEZ
IVAN POSE COSTA
JAVIER ESPAÑA
ANTONIO TEIJIDO LÓPEZ
MATEO PAYO ROJANO
ANDREA PAYO ROJANO
CRISTINA ANLLO NAVEIRAS
JULIA POLLÁN CANTO