Cursa de la Moixina

Documentació

Declaració de menors 2022

Declaració responsable Cursa de la Moixina 2022

Reglament Cursa de la Moixina